Manualen

Manualen

”Plan för Samarbete”

Manualen moderniserades och dess fyra delar förenades under 2014.
Sekreteraren reviderar manualen kontinuerligt enligt ländernas förslag och Plenums beslut.