Etc

Etc

Manualen – ”Plan för Samarbete”

Manualen moderniserades och dess fyra delar förenades under 2014.
Sekreteraren reviderar manualen kontinuerligt enligt ländernas förslag och Plenums beslut.

Länkar  – till hemsidor för regionala avtal samt internationella havsmiljöorganisationer

Mötesreferat

 

Risikokort over det nordlige Atlanterhav

Risikokort over Østersøen og Kattegat

Risikokort over Norge

Risikokort over Barentshavet

 

POLWARN

POLINF

POLFAC