Featured
Velkommen

Velkommen

Köpenhamnavtalet är ett avtal för samarbete mellan de nordiska länderna i frågor om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen.   Brosjyre om Københavnavtalen /Copenhagen Agreement in Norwegian and English.

Copenhagen Agreement exercises 2020

Copenhagen Agreement exercises 2020

East Exercise in week 38 in Rauma, Finland – West Exercise in week 39 in Horten, Norway Cancelled                                                                                            Cancelled