Featured
Velkommen

Velkommen

Köpenhamnavtalet är ett avtal för samarbete mellan de nordiska länderna i frågor om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen.   Brosjyre om Københavnavtalen /Copenhagen Agreement in Norwegian and English.